انجام پروژه، خدمات فریلنسری ، پروژه طراحی گرافیک ، پروژه کد نویسی ، پروژه طراحی اپلیکیشن موبایل

انجام پایان نامه

پروژه ­های کپی شده از منابع اینترنتی تبدیل به مشکلی بزرگ برای دانشگاه­ها شده است. به همین خاطر تعداد زیادی از دانشگاه های دنیا می کوشند تا با استفاده از بانک های اطلاعاتی جامع پروژه، از کپی کردن پروژه ها توسط دانشجویان جلوگیری کنند.انجام پروژه

انجام پروژه

یکی از منابع اصلی برای کپی کردن پروژه، اینترنت است. برای مقابله با کپی-پیستکردن پروژه ها دانشگاه ها از نرم افزار های شناسایی تقلب استفاده می کنند. به عنوان مثال در دانشگاه آرید در پاکستان نرم افزاری طراحی شده است که پروژه های دانشجویان کارشناسی ارشد را بر اساس "شباهت-سرقت علمی" کنترل می کند. طرز کار این نرم افزار به این صورت است که متن پروژه ها را با پایگاه داده های خود که شامل تمام پروژه های سابق است از نظر مشابهت بررسی کرده و تنها پروژه هایی را تایید می کند که کمتر از %10 (به غیر از بخش ادبیات تحقیق) مشابهت داشته باشد. از این نوع نرم افزار های ضد تقلب در بسیاری دیگر از کشور ها مانند ایتالیا، ژاپن، چین و فرانسه استفاده می شود.