ISI

موسسه اطلاعات علمی  ( Institute for Scientific Information ) یا همان ISI مجموعه از مهمترین مجلات علمی  جهان برای انتشار پژوهش های علمی و دستاورد های جدید علمی است. این مجلات با ارزیابی علمی که توسط کارشناسان صورت می پذیرد در زیرمجموعه این  پایگاه اطلاعاتی قرار می گیرند. این ارزیابی ها هر ساله روی 1600 مجله عضو صورت می گیرد تا برخی از مجلات که از نظر بار علمی در سطح مورد قبولی نیستند حذف شده و میزان اعتبار دیگر مجلات نیز تغییر کرده و یا ثابت باقی می ماند. همچنین هر ساله حدود 2000 مجله جدید توسط کارشناسان مورد ارزیابی قرار گرفته و حدود %90 از این مجلات رد می شوند. ارزیابی های صورت گرفته شامل  موارد زیر می شود:

1-     رعایت استانداردهای بانک اطلاعاتی ISI

2-      کمیته علمی منتخب مجله

3-      تنوع بین المللی مقالات چاپ شده در آن

4-      نشر به موقع مجله و جایگاه نشرآن

در نهایت با بررسی مجموع عوامل فوق امتیازی به مجله  تعلق می گیرد، که مبنای پذیرش و یا عدم پذیرش مجله قرار می گیرد.

برای جستجوی مجلات تحت نظر ISI باید به سایت هایی مانند تامسون مراجعه نمایید.

http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/

تعداد این مجلات زیاد است و همانطور که گفته شد ممکن است مجله ای که قبلا در فهرست ISI بوده است اکنون از این اعتبار برخوردار نباشد.

 

ضریب تاثیر(Impact Factor)

ضریب تاثیر برمبنای ارجاعات به مجلات علمی تعریف می شود و نتیجه این ارجاعات نیز توسط مجله Journal Citation Reports-JCR منتشر می شود. ضریب تاثیر حاصل کسر تعداد مقالات ارجاع شده ار یک مقاله مشخص به تعداد کل مقالات چاپ شده در مجله مذکور است، که در یک دوره 3 ساله محاسبه می شود.

 

ISC چیست؟

ISC پایگاه استنادی مربوط به کشورهای اسلامی است که در ایران قرار دارد، که توسط مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری شیراز تهیه شده است. این پایگاه استنادی علوم کشورهای اسلامی سومین پایگاه برای سنجش عملکرد پژوهشی کشورها محسوب می شود که ۵٧ کشور در آن مشارکت دارند.

ISC شامل گزارش های استنادی نشریات فارسی و نشریات عربی وانگلیسی، نمایه استنادی علوم ایران و علوم جهان اسلام، طلایه داران علم ایران، فهرست مندرجات فارسی، پایگاه استنادی برترین کنفرانس های علمی فارسی، نظام آگاهی رسانی استنادی ایران و نشریات علمی جهان اسلام، نظام گزارش استنادی، نظام شاخص های عملکردی نشریات فارسی، تحلیل پایگاه داده های نشریات فارسی، نظام تمام متن مقالات مجلات جهان اسلام و تولید کتاب علم ایران است.